EU Projekti - Uspostava sustava upravljanja informacijskom sigurnošću

ABC Informatic d.o.o. je informatičko poduzeće koje planira razvijati svoje poslovanje, popraćeno dodatnim zapošljavanjima, te razmišlja o sigurnosti informacija kojima upravlja, kako vlastitih, tako i zainteresiranih strana.

U tome će uvelike pomoći uspostava sustava upravljanja informacijskom sigurnošću s ciljem:
 • osiguravanja povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija
 • uspostave najviše razine zaštite podataka
 • podizanja osviještenosti zaposlenika i raspoloživosti internih resursa
 • osiguravanja kontinuiteta poslovanja
 • izbjegavanja troškova nastalih uslijed neusklađenosti sa zahtjevima zainteresiranih strana ili zakonskim propisima
 • podizanja ugleda u javnosti
 • osiguranja konkurentnosti.
Uspostavljeni, implementirani i certificirani sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 27001:2017 doprinjeti će:
 • osiguravanju povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija
 • uspostavi najviše razine zaštite podataka
 • podizanju osviještenosti zaposlenika i raspoloživosti internih resursa
 • osiguravanju kontinuiteta poslovanja
 • izbjegavanju troškova nastalih uslijed neusklađenosti sa zahtjevima zainteresiranih strana ili zakonskim propisima
 • podizanju ugleda u javnosti
 • osiguranju konkurentnosti.
Ukupna vrijednost projekta: 145.420,00kn EU sufinanciranje projekta: 122.152,80 kn Razdoblje provedbe projekta: 05.11.2018.-05.08.2019. godine Kontakt osoba za više informacija: Amir Brković, direktor. info@abcinfo.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

EU fondovi
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

ABC Informatic © 2021