Sustav za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Sustav za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0102

Naziv korisnika: ABC INFORMATIC d.o.o. za informatički inženjering, usluge i trgovinu, Dubrovnik

Partner u projektu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Ukupna vrijednost projekta: 4.234.550,63 HRK / 562.021,44 EUR

Ukupno prihvatljivi troškovi: 4.133.250,63 HRK / 548.576,62 EUR

EU bespovratna sredstva: 3.007.782,94 HRK / 399.201,39 EUR

 • Sredstva Korisnika: 644.336,99 HRK / 85.518,21 EUR
 • Sveučilište u Zagrebu, FER: 209.921,70 HRK/27.861,40 EUR

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2020. - 01.10.2023.

Kontakt osoba: Amir Brković, direktor

Kratak opis projekta: 

Poduzeće ABC Informatic d.o.o. iz Dubrovniku u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultet elektotehnike i računarstva, potpisalo je 11.10.2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta: „Sustav za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila“, kod projekta: KK.01.2.1.02.0102. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II, kod poziva KK.01.2.1.02 – inačica 3.

Svrha projekta: digitalizacija poslovanja marina i luka kako bi se povećala kontrola uplova i isplovila plovila čime će se doći do financijske i vremenske optimizacije te povećanja učinkovitosti zaposlenika kod ciljanih skupina

Cilj projekta: predkomercijalni razvoj digitalnog sustava namijenjenog marinama i lukama  

Provedbom projektnih aktivnosti ABC Informatic d.o.o. će u suradnji s Fakultetom za elektrotehniku i računarstvo razviti inovacijsko rješenje – sustav za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila. Digitalno utvrđivanje točnih dimenzija plovila prilikom uplovljavanja stvara preduvjete za maksimiziranje prihoda s osnove naplate veza svih kategorija, a sukladno  njihovim stvarno utvrđenim dužinama LOA (lenght overall). Automatizacija u nautičkom turizmu doprinosi na taj način i transparentnosti poslovanja kojom se otklanja mogućnost utjecaja ljudskog faktora na najvažnije elemente u poslovanju marina i luka.

Aktivnosti projekta:

 1.     Faza Industrijsko istraživanje
 2.     Faza Eksperimentalan razvoj
 3.     Studija izvedivosti
 4.     Upravljanje projektom
 5.     Promidžba i vidljivost
Očekivani rezultati projekta:
 • Poduzeće je primilo potporu za razvoj inovacijskog rješenja
 • Projekt proveden javnim i vlastitim sredstvima
 • Potpora se koristi za uvođenje proizvoda koji je novost na tržištu
 • Projekt se provodi u partnerstvu s istraživačkom intitucijom u projektu istraživanja i razvoja
 • Projektom se uvodi proizvod koji je novost u ponudi poduzeća
 • Razvoj jednog inovativnog proizvoda u S3 području
 • Dvije prijave zaštite intelektualnog vlasništva u okviru projektog prijedloga
 • Inovativan proizvod u S3 područjima koji je novi za tržište

Informacije o projektu:

Projekt „Sustav za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila“, kod projekta: KK.01.2.1.02.0102 provodi ABC Informatic d.o.o. iz Dubrovnika.

Kontakt osobe za više informacija: amirb@abcinfo.hr

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: javnost@mingor.hr

Web: https://mingor.gov.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 15

Email: press@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/en/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća ABC Informatic d.o.o. iz Dubrovnika

ABC Informatic © 2021